МОЕТО ЗДРАВЕ

За въпроси и записвания

02-439-57-97

Холистичен подход

Холистичният подход включва няколко важни принципа:

  • Всеки човек има вътрешна сила, с която може да се лекува.
  • Всеки пациент е личност, а не просто болест за лекуване.
  • Излекуването е резултат от лечение на причините, а не на симптомите.
  • Лечението трябва да обхваща всички оплаквания, а не да ги разделя на отделни части.
  • Процеса на лечение може да включва много варианти, включително медицинска намеса и хирургия.
  • Поддържането на добро здраве включва промяна на начина на живот.

При холистичния подход е изключително важно да се обърне внимание на всички оплаквания като едно цяло. Много често намирането на дълбоките причини за влошено общо състояние дава възможност при премахването им да се подобрят значително или премахнат множество оплаквания едновременно.

При спешен случай

При възникване на спешен случай (рязко влошаване, необичайни симптоми и др.):

  • В работно време се свържете със семейния си лекар за консултация и след това с вашия холистичен консултант.
  • При невъзможност за връзка с холистичния си консултант, веднага уведомете семейния си лекар за симптомите и следвайте неговите указания.
  • При невъзможност за връзка със семейния лекар веднага потърсете помощ в някой от спешните центрове или на телефон 112. Спазвайте и следвайте стриктно указанията, които ще получите там до изясняване на състоянието ви.

След като състоянието ви се стабилизира се свържете с вашия холистичен консултант за да го информирате за възникналата ситуация.

© 2014 - Моето Здраве
Всички права запазени.